Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Krsková, A., Dejiny politickej a právnej filozofie.

Krsková, A., Dejiny politickej a právnej filozofie.
Bratislava: Iura Edition, 2011, 690 strán
Mgr.
Marek
Káčer
Profesorka Alexandra Krsková je v našej akademickej obci známa svojim dlhodobým a plodným záujmom o dejiny európskej filozofie. Nová kniha
Dejiny politickej a právnej filozofie
je písomnou verziou jej prednášok pre poslucháčov práva a iných humanitných odborov. Svoju predošlú učebnicu venovanú tejto téme profesorka napísala zhruba pred desaťročím1) a keďže ide o predmet, ktorého obsah sa nemení tak dramaticky ako obsah predmetu pozitívnoprávnych vied, pokúsime sa v recenzii jej nové dielo priblížiť len opisom jeho základných osobitných čŕt.
Profesorka napísala knihu o politickom a právnom myslení vzišlom z pier filozofov západnej civilizácie, a to počnúc antikou a končiac devätnástym storočím. Členenie a následnosť kapitol je v zásade chronologické: zvedaví Gréci odtrhli plod zo stromu poznania dobra a zla a uvrhli Európu do strádania po odpovediach na
večné otázky
; pracovití Rimania postavili nosné trámy účinného
svetského poriadku
a zároveň nás poučili, prečo ich nemožno ťahať do babylonských výšin; kresťania nám pripomenuli, že tam, odkiaľ pochádzame nerástol len strom poznania, ale aj strom života a že poriadok našej kultúry nestojí len na spr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).