Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kukliš, P., Virová, V., Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie).

Kukliš, P., Virová, V., Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie).
Bratislava: EUROKÓDEX, 2012, 240 strán
JUDr.
Milan
Hodás
PhD.
Personalista i dobrý šéf má radosť, keď sa snúbia roky skúseností s mladistvým elánom a inovatívnym prístupom, resp. novým originálnym pohľadom na vec, radosť, keď sa spája teória s jej praktickou implementáciou. Takúto radosť čitateľovi poskytuje dvojica autorov Kukliš a Virová v publikácii zameranej na aktuálne problémy miestnej samosprávy. V publikácii, v ktorej dynamický vedecký pragmatizmus spája teóriu s analytickým hodnotením pokusov jej uplatnenia v praxi.
Prvá, trochu technicky pôsobiaca časť knihy, poskytuje elementárne informácie o Európskej charte miestnej samosprávy a prehľad dokumentov Rady Európy (najmä odporúčaní) týkajúcich sa tejto oblasti. Osobitne možno oceniť výťah z dokumentu "Princípy správneho práva týkajúce sa vzťahov medzi úradmi a súkromnými osobami", ktorý tvorí záver prvej časti.
Druhá časť knihy nazvaná
Niektoré ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy
je už viac analytická. Vychádza z reminiscencie na antickú "polis", sprostredkovateľku medzi človekom a dobrom, ktorá cez citát K. H. Borovského "viac záleží na dobrom zriadení jednotlivých obcí, na municipálnom zriadení, než na zriadení celého štátu vo vyšších stupňoch", postupne prechádza do charakteristiky obce ako prvku medzi občianskou spoločnosťou a štátom a následnej ústavnoprávnej analýzy začínajúcej opäť reminiscenciou na základnú myšlienku budovania ústavnej koncepcie po roku 1990 "slobodný občan v slobodnej obci". Autori upozorňujú na výnimočné umiestnenie problematiky územnej samosprávy pred časti ústavy reglementujúce zložky štátneho mechanizmu (evokácia koncepcie štátu ako "
communitas
communitatum
" - "obec obcí"). Osobitne je potrebné oceniť snahu autorov o identifikovanie ústavných nedokonalostí, ba až problémov spojených s územnou samosprávou (otázka, kto je subjekt práva na územnú samosprávu, občan alebo obec?, problém zriaďovania obcí nariadením vlády v kontradikcii so zásadou ukladania povinností zákonom a pod.).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).