Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Manik, R., Organizácia advokácie na Slovensku v rokoch 1948 - 1989.

Kniha sa začína krátkym úvodom označeným
Entrée
, v ktorom autor oboznamuje čitateľov s obsahovým prehľadom svojej publikácie a pramennými zdrojmi, z ktorých pri písaní vychádzal. Ďalšie state knihy sú tvorené štyrmi kapitolami venujúcimi sa dejinným etapám komunistického režimu na našom území a podrobnými 12 prílohami.
Prvá kapitola s príznačným označením
"Februárové víťazstvo pracujúceho ľudu" a advokácia
mapuje vývoj advokátskeho stavu v ČSR i na Slovensku od skončenia druhej svetovej vojny až do začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia. Úvodná podkapitola
Československá advokácia koncom obdobia Tretej republiky
približuje straty v advokácii počas vojnového konfliktu z obdobia 1939 - 1945 i koniec pôsobenia Advokátskej komory v Bratislave. Ďalšia podkapitola
Zmeny v práve i advokácii po nastolení ľudovej demokracie
je tvorená opisom sankcií voči advokátom i koncipientom po "Víťaznom februári" a vznikom akčného výboru advokátskej komory. Podkapitola
Príprava novej organizácie advokácie
rozoberá nový advokátsky poriadok č. 322/1948 Zb. spoj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).