Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

MLSNA, P. a kol. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky. Synergie a průsečíky.

Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, 382 s. ISBN 978-80-7380-880-8

Přesuneme-li se však od obecných očekávání kvalitní publikace k jejich bližší specifikaci, narazíme na menší problém. Vydavatelství totiž čtenáři konkretizaci očekávání nijak neusnadňuje. Publikace např. není zařazena do typizované edice, z níž by bylo jasné, zda se jedná spíše o teoreticky, či prakticky orientovaný text, nebo to, jestli se jedná o monografii řešící jednu výzkumnou otázku, či soubor textů, které pojí jen jednotné téma. Tyto informace nezveřejňuje ani u popisu knihy, nebo jiným obvyklým způsobem. Čtenář tak má v tomto ohledu definitivně jasno až po přečtení obsahu, předmluvy a pár prvních kapitol. Rád bych tak širší veřejnosti danou publikaci přiblížil právě touto recenzí.
V předmluvě je uvedeno, že se jedná o odbornou publikaci, v níž jsou texty "
týkající se dílčích otázek z problematiky big riggingu a dalších soutěžně-závazkových témat
". Takto koncipované kapitoly jsou obsahem první části knihy. V druhé části pak nalezneme příspěvky, které se věnují aktuálním výzvám hospodářské soutěže a veřejného zadávání. O těch se v předmluvě hovoří jako o doplňkových. Toto označení je odpovídající, neboť v nich není kladen takový důraz na průsečíky a synergie, jak slibuje podtitul knihy. Po přečtení recenzovaného textu lze uzavřít, že se jedná o publikaci veskrze přehledovou.
Kniha je psaná čtivým a srozumitelným jazykem. Jednotlivé texty jsou řazeny logicky tak, že prv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).