Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mosný, P. - Laclavíková, M., Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1848.

Mosný, P. - Laclavíková, M., Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1848.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 134. ISBN 978-80-8168-326-8.
doc. PhDr. JUDr.
Adriana
Švecová
PhD.
Katedra dejín práva, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta.
Právnohistorická propedeutika na slovenských právnických fakultách za posledných približne desať rokov cielene koncentrovala pozornosť na vydávanie nových učebných textov z odboru právnych dejín, snažiac sa pritom o nové či staronové koncepty výuky. Okrem predmetného učebného textu vydali v minulom roku aj kolegovia z bratislavskej právnickej fakulty J. Beňa a T. Gábriš prepracovanú a doplnenú učebnicu pod názvom
Dejiny práva na Slovensku I. (do roku 1918)
, ktorej prvé vydanie je z roku 2008, no o ktorej sa tu nebudem zmieňovať. Je však rovnako primárne určená pre potreby výučby povinného predmetu právnych dejín Slovenska na bratislavskej právnickej fakulte a vecne sa zameriava na staršie dejiny práva s prehĺbením výkladu až do zániku 1000-ročnej uhorskej štátnosti v roku 1918, a v obsahovom zámere sa môže stať
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).