Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nussberger, A., von Gall, C. (Hrsg.), Rechtsphilosophisches Denken im Osten Europas. Dokumenty a analýza filozoficko - právnych textov z Ruska, Poľska, Maďarska a Česka z I. polovice 20. storočia.

Nussberger, A., von Gall, C. (Hrsg.), Rechtsphilosophisches Denken im Osten Europas. Dokumenty a analýza filozoficko - právnych textov z Ruska, Poľska, Maďarska a Česka z I. polovice 20. storočia.
Koeln: Mohr Siebeck, 2015, 527 strán. ISBN 978-3-16-153661-8
Dr.
Bogdan
Wrzochalski
Radca - vyslanec, zástupca riaditeľa Poľského inštitútu vo Viedni.
Výskumný projekt Ústavu práva východnej Európy týkajúci sa filozoficko-právneho myslenia vo východnej Európe, ktorý publikovalo vydavateľstvo Mohr Siebeck, si stále získava bližší záujem, čítanie, diskusiu a recenzie v právnických časopisoch rôznych zemí. autorky celej koncepcie práce:
Angelika Nussberger a Caroline von Gall
nielen koordinovali vznik prác niekoľkých autorov, ktorými sú:
Bolesław Banaszkiewicz (Poľsko),
Pavol Holländer (Česko), Miklós Szabó (Maďarsko)
, ale aj ony vložili zaujímavý vklad do celku. a. Nussberger je autorkou zavedenia do filozoficko-právnej idei vzťahujúcej sa na celok práce, a C. von Gall napísala časť venovanú ruskej filozofii práva.
V tejto recenzii nie je miesto na otváranie širšej diskusie na túto tému - nielen právnickú, ale aj historickú a politologickú,
ale bolo by adekvátnou referenciou z oblasti politickej geografie použitie v titule knihy
Filozoficko-právne myslenie v
strednej a východnej Európe.
Bezpochyby prednosťou
knihy je dobré skĺbenie voľby a prekladu filozoficko-právnych pramenných textov s komentármi jednotlivých autorov
. Prácu je teda možné využiť čítajúc úvody k vybraným autorom a jednotlivým smerom ako ani študujúc zvlášť pramenné texty. Pozornosť si zaslúžia
znamenité preklady filozoficko-právnych textov do právnického nemeckého jazyka
, ktoré vykonali okrem iného samotní autori komentárov, ktorí sú tiež našimi súpuníkmi filozofmi práva (okrem iného B. Banaszkiewicz, P. Holländer).
Autorky koncepcie práce prijali prehľadný plán, že predstavenie filozofie práva danej zeme sa bude deliť na: 1/ všeobecný úvod, 2/ analýzu 3/ výber pramenných textov. Takéto rozdelenie sa v jednotlivých štúdiách potvrdilo pozitívne, metodologicky, ako aj z hľadiska poznávacieho. Dôležitou hodnotou práce je videnie filozofie práva v širšom kontexte duchovnej a intelektuálnej kultúry, a to nielen v kontexte vedy o práve a vzdelávania právnikov.
Z výberu textov sa vynára zaujímavý obraz filozofie práva v jednotlivých zemiach, ako aj zdroje filozofických a právnych inšpirácií zo západnej Európy, ako v recepčnom (imitačnom / napodobňujúcom) zmysle, tak aj v pokusoch tvorivého a samostatného prístupu k niektorým problémom. Bolo by príliš kritickým a prísnym súdom tvrdenie, že filozofia práva v predmetných zemiach bola len recepciou západných smerov v európskej filozofii práva. Je nutné súhlasiť s návrhom a. Nussberger, že v oblasti filozofie práva medzi Východom a Západom Európy v 1. pol. 20. storočia nebolo dichotomické rozdelenie, inak to bolo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).