Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Orosz, L.: Základy štátovedy.

Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPjŠ, 2021, 262 s., ISBN 9788057400103

Vysokoškolské učebnice viac-menej patria k tej odbornej spisbe, ktorá nachádza využitie nielen na akademickej pôde v študentských rukách. Nezriedka po kvalitných vysokoškolských učebniciach siahne aj profesijná komunita, najmä z oblasti pozitívnych právnych disciplín. Učebnice teoretického charakteru majú v právnej vede tiež svoje miesto, v poslednom čase sa dokonca stávajú obdobne použiteľnými rozsahom matérie, ktorou sa zaoberajú. Osobitnú pozíciu v tomto smere majú odborno-vedecké diela, ktoré zasahujú do štátoprávnej oblasti, pretože rozsah štátoprávnej matérie už dávno presahuje okruh štátnej správy.
Posudzované dielo, ktoré, ako sám autor v úvode naznačuje, je výsledkom tzv. pandemickej doby, nepochybne minimálne svedčí o tom, že ju autor využil naplno. Študentom, ako aj širokej verejnosti sa tak predkladá pomerne hutné dielo v rámci prijateľného počtu strán, ktoré síce nesie názov Základy štátovedy, no svojou matériou pri základo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).