Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Osemdesiate narodeniny prof. JUDr. Jána Azuda, DrSc.

Osemdesiate narodeniny prof. JUDr. Jána Azuda, DrSc.
JUDr.
Peter
Colotka
CSc LL.M.
Riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV
Právnickej pospolitosti, istým spôsobom rozhľadeným spoločenskovedným kruhom a čitateľskej obci Právneho obzoru je jubilant dlhodobo dobre známy. Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc, patrí k sotva prehliadnuteľným predstaviteľom vedeckého života na Slovensku, priestor ktorého v niektorých ohľadoch viac-menej postrehnuteľne prekročil.
Jubilant svetlo sveta uzrel v skromnom prostredí východoslovenskej obce Trebejov, kde sa dňa 15. júna 1928 narodil a získal základné vzdelanie. Neskoršie gymnaziálne štúdium sa v jeho spomienkach spája s dobovým prešovským a košickým prostredím. Po úspešnom absolvovaní štúdií na Právnickej fakulte UK v Bratislave a po príchode do poloinštitucionalizovaného priestoru vtedajšieho Kabinetu právnych vied SAV sa čoraz cielenejšie začal profilovať najmä ako vedecký pracovník.
Ján Azud patrí k živým pamätníkom zrodu Ústavu štátu a práva SAV, s ktorým vo veľkej miere spojil svoje mnohé profesionálne ambície a osudy. Medzi míľniky jeho vedeckého rastu nepochybné patrí i obhajoba kandidátskej dizertačnej práce
Diplomatické výsady a im
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).