Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Přibáň, J., Holländer, P. et al.: Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy.

Přibáň, J., Holländer, P. et al.: Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy.
Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, 2011, 270 s.
prof. JUDr.
Ján
Svák
DrSc.
Kniha odborných esejí skúmajúca vzťahy medzi právom a dobrom na pozadí ústavnej demokracie má tri výrazné osobitosti v spôsobe svojho vzniku, obsahu i vo forme. Počiatkom jej vzniku bola kritická esej prof. J. Přibáňa
Lesk a bída právního pozitivizmu,
ktorá bola uverejnená na stránkach sobotňajšej prílohy Lidových novin
Orientace
na konci leta v roku 2010. Na túto esej reagoval profesor P. Holländer na rovnakých stránkach esejou
Vážně jsme už všichni pozitivisté?
V histórii denníka Lidové noviny sa v tejto rubrike nestalo, že by dialóg mal aj druhé pokračovanie. Stalo sa tak v esejách J. Příbaňa
O dobru a spravedlivosti: odpověď Pavlu Holländerovi
a P. Holländera
Tyranie dobra? Možná, nikoli nutně.
Tieto eseje vyvolali veľký záujem v širokej čitateľskej obci a, pochopiteľne, najviac v jej odbornej časti medzi právnikmi, filozofmi, politológmi, sociológmi, ale aj jazykovedcami. Autori dialógu im umožnili na ne reagovať práve v predloženej publikácii, a tak vzniklo veľmi zaujímavé dielo a napriek širokému autorskému kolektívu aj kompatibilné dielo.
Druhou osobitosťou je téma esejí. Ide o a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).