Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Radoslav Procházka, Ľuda sudcovia v konštitučnej demokracii.

Radoslav Procházka, Ľuda sudcovia v konštitučnej demokracii.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 139 strán. ISBN: 978-80-7380-328-5
Peter
Colotka
Čitateľské publikum sa po práci Radoslava Procházku Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii v niečom stmelí i rozdelí. Viacúrovňová (ne)súdržnosť a ďalšie (pre)rozdelenia i dišputy, no sotva nepovšimnutosť či letargia, budú pravdepodobne sprievodnými javmi konzistencie tohto trojramenného textu predoslaného autorsky úvodným slovom, podľa ktorého "(...) z metodologického hľadiska nie je táto kniha "vedou" stricto sensu, najmä v poslednej kapitole nie". (Treba
ergo
také prúdenie, ktoré prípadne v západnejších končinách býva prednášané aj ako politická a morálna filozofia, vari vyprevadiť z vedeckého prostredia?)
K problémom patrí teda vlastne už charakteristika
entrée
, v zmysle ktorej napríklad iba "prvá kapitola štruktúrou argumentu a použitým pojmoslovím predpokladá právne vzdelanie alebo intenzívny záujem o ústavnoprávny diskurz", kým "zvyšné dve by mali byť prístupné aj čitateľom bez orientácie v nuansách ústavnej úpravy, či jej výkladu a aplikácie." Rébus starostlivosti o demokratické základy (s ktorým čitateľské spoločenstvo je tak či onak konfrontované) snáď spočíva však práve v tom, že aj tie ďalšie s ich vybranými, no i pomenovanými podkapitolami implikujú prinajmenej akútakú osvetu. Inak totiž na ich účet možno hoci hromsky pobesedovať a rovno poriešiť aj ďalšie Procházkove texty a
ad hoc
zaklúčiť i tak, že je jedno, kto a čo a kde rozhoduje, keď
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).