Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rampášek, M., Advokát Vojtech "Tatenko" Rampášek - nestor slovenskej advokácie.

Rampášek, M., Advokát Vojtech "Tatenko" Rampášek - nestor slovenskej advokácie.
Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2017, 112 strán, ISBN 978-80-971218-9-1.
Doc. JUDr. Mgr.
Martina
Gajdošová
PhD.
Katedra teórie práva a ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Slovenská advokátska komora vedome i podvedome "zhľadúva" svoju históriu. Robí to dobre, lebo to robí systematicky. Za uplynulých päť rokov podporila vydanie už desiatky publikácií, ktoré sa venovali významným osobnostiam slovenskej advokácie, ako aj súvislostiam v tomto pravotárskom povolaní.1)
Tentoraz podporila nového a mladého autora. Advokát Michal Rampášek napísal knihu o svojom starom otcovi, erudovanom a rozvážnom advokátovi Vojtechovi Rampášekovi. Znova sa môžeme zahľadieť na našu advokáciu v 20. storočí.
Mladý advokát - autor knihy - študoval v archíve, zhováral sa s pamätníkmi, so súčasníkmi, listoval v literatúre o histórii našej krajiny a osobitne advokácie. Prejavil veľkú guráž, lebo svojich osobných spomienok má málo - jeho starý otec zomrel, keď bol ešte malým chlapcom.
Nie tak dávno mi utkveli v pamäti slová ľubomíra Feldeka: Slováci, píšte!2) Slovo prečítané, i slovo napísané totiž človeka kultivuje. Kým sa napíše jedna kniha, je potrebné, obrazne povedané, ich desiatky prečítať. Azda preto tento odkaz.
Michal Rampášek napísal životopisný príbeh svojho starého otca, ktorý prežil mnoho zmien organizácie i výkonu advokácie. Vojtech Rampášek sa narodil v roku 1913 a detstvo a mladosť prežil v Trnave. Preto je aj trnavský akcent (podľa Beňa Škreka "trnafský akcent", s. 11) v jeho prímení "Tatenko" (čítaj tvrdo), ako
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).