Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Robertovi Alexymu k 75. narodeninám

A potom sme trochu spomínali. Profesor Alexy si znovu a rád pripomenul ostatný pobyt na Slovensku, tentoraz v Košiciach, a predovšetkým slávnosť, v rámci ktorej mu naša univerzita udelila čestný doktorát (podľa neho ide o jeden z najkrajších čestných doktorátov, aké zažil), minulosť rodiny, ktorej cesty historicky viedli aj do našich končín. Vo Veľkej Lomnici sme našli hroby jeho predkov a v samotnej obci aj ďalšiu stavbu, na ktorej fasáde sú stále viditeľné stopy nápisu "Alexy Muhle" - to znamená Alexyho mlyn. Napokon sme sa dotkli aj jeho súborného diela
Ideálne právo,
ktoré onedlho vyjde v Oxforde (Oxford University Press, 2020).
Vážený pán profesor Alexy, milý Robert! Pri príležitosti Tvojho životného jubilea by sme radi Tebe i sami sebe ešte raz priblížili nezabudnuteľné slávnostné chvíle z 9. marca 2018.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Najprv zaznelo
Laudatio
v podobe prejavu dekanky doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc.:
Vaša Magnificencia, vážený pán rektor,
dovoľujem si Vám predložiť návrh, aby na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bol pánovi Prof. Dr. Robertovi Alexymu odovzdaný diplom o udelení čestnej vedeckej hodnosti, "doctor honoris causa".
Vážené vedecké auditórium, ctení hostia, dámy a páni,
dostalo sa mi tej cti, predstúpiť pred Vás a bližšie Vám predstaviť významnú osobnosť právnického a vedeckého života, ktorej dnes Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelí titul "doctor honoris causa".
Robert Alexy sa narodil v Oldenburgu 9. septembra 1945. Jeho veľkou vášňou bola od počiatku filozofia, ktorej štúdiu sa venoval na Univerzite v Gottingene. Z dôvodov praktického záujmu absolvoval i štúdium práva. Ako sám hovorí, skutočnosť, že neskôr ako právny filozof mohol vedomosti z oboch disciplín spojiť a využiť, považuje za najväčšie šťastie svojho profesionálneho života.
Po prvej štátnej skúške v roku 1973 pracoval do roku 1976 na svojej dizertačnej práci o
Teórii právnej argumentácie
(Theorie der juristischen Argumentation). Dielo po prvý raz vyšlo tlačou v roku 1978 a slávu mu prinieslo v roku 1982, keď ho ocenila Filologicko-historická sekcia Akadémie vied v Gottingene, a keď bolo preložená do viacerých jazykov. V živote mladého právnika to bol dôležitý prelom a odvtedy mu bolo jasné, že jeho osudovou pracovnou istotou je stolička na nekonečnom horizonte ríše vedy.
Ďalším kľúčovým dielom Roberta Alexy - ho bola
Teória základných práv,
pôvodne habilitačná práca obhájená v letnom semestri 1984 v Gottingene pod dohľadom profesora Ralfa Dreiera. Tá sa okamžite stala medzinárodným bestsellerom, pričom jej ohlas prekonal ohlas spomínanej
Teórie právnej argumentácie
. Dotkla sa veľkých tém - otázok, ktoré základné práva a slobody patria jednotlivcovi ako človekovi a občanovi, akými princípmi je viazané zákonodarstvo štátu a čo si vyžaduje uskutočnenie ľudskej dôstojnosti, slobody a rovnosti. Mimochodom, profesor Ralf Dreier o pár rokov neskôr ako zahraničný expert posudzoval vedecký projekt vtedajšej Katedry teórie a dejín štátu a práva
Interakcia právnych kultúr
.
Profesor Alexy po zastupovaní na univerzitách v Regensburgu a v Kieli prijal v roku 1986 pozvanie práve z Univerzity v Kieli, ktorá sa stala miestom jeho trvalého pôsobenia. V roku 1992 vyšla jeho kniha
Pojem a platnosť práva
(Begriff und Geltung des Rechts) zameraná na tretí ťažiskový tematický okruh v oblasti právnej vedy - na pojem právo. Na rozdiel od predstaviteľov právneho pozitivizmu je Alexy presvedčený o tom, že právo má nevyhnutne do činenia so spravodlivosťou. Na otázku: "A keď sa napriek tomu vynášajú nespravodlivé rozsudky?", odpovie bez zaváhania: "Tak sú nesprávne."
Názory profesora Alexyho ako právneho teoretika výrazne ovplyvnili právnu prax vo svetovom meradle. Ako odborník v oblasti teórie základných práv a slobôd obhajuje hlavnú tézu svojej habilitačnej práce o tom, že základné práva tre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).