Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Schelle, K. - Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A - Č.

Schelle, K. - Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A - Č.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 976 s. ISBN 978-80-7380-562-3; v koedícii Ostrava: KEYPublishing, 2015. ISBN 978-80-7418-239-6.
JUDr. PhDr.
Martin
Skaloš
PhD.
odborný asistent, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra dejín štátu a práva.
Koncom roka 2015 sa dostalo do rúk širokej právnickej (ako aj laickej verejnosti) ojedinelé dielo editorov doc. JUDr. Karla Schelleho, CSc., a JUDr. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M., prvý zväzok
Encyklopedie českých právních dějin
, ktorá sleduje sumarizáciu vedeckých poznatkov o najdôležitejších právno historických udalostiach, prameňoch a osobnostiach z českých právnych dejín.
Vydanie encyklopédie možno nepochybne považovať za úctyhodný a svojím rozsahom v českom prostredí doposiaľ nevídaný počin. Editori tohto diela určite nie sú odbornej verejnosti neznámi. Sú uznávanými odborníkmi v odbore dejín štátu a práva a svoje skúsenosti pretransformovali do písomnej podoby, výsledkom čoho je i posudzovaná encyk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).