Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa o obhajobe doktorskej dizertačnej práce JUDr. Mariána Gibu

Správa o obhajobe doktorskej dizertačnej práce JUDr. Mariána Gibu
JUDr.
Michaela
Rišová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
Dňa 29. októbra 2010 sa na Univerzite Panthéon-Assas v Paríži konala obhajoba doktorskej dizertačnej práce JUDr. Mariána Gibu, doktoranda na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Menovaný tým úspešne zavŕšil svoje doktorandské štúdium vo vednom odbore ústavné právo, realizované na oboch univerzitách súčasne. Išlo o vôbec prvú dizertačnú prácu obhájenú v rámci francúzskeho programu medzinárodnej univerzitnej spolupráce
Co-tutelle Programme
(doktorát pod medzinárodným vedením) medzi Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitou Panthéon-Assas v Paríži, nástupníckou univerzitou bývalej Univerzity Sorbonne rozdelenej po roku 1968.
Doktorand svoju prácu s názvom
Les Constitutions française et slovaque dans le contexte de la construction européenne (Francúzska a slovenská ústava v podmienkach európskych štruktúr)
vypracovanú vo francúzskom jazyku v rozsahu 480 strán obhajoval pred osemčlennou komisiou, zloženou paritne zo štyroch členov za francúzsku i slovenskú stranu.
Za francúzsku stranu v komisii zasadli: prof. Philippe Lauvaux z Univerzity Panthéon-Assas (ako predseda komisie), prof. Olivier Gohin z Univerzity Panthéon-Assas (ako francúzsky školiteľ), prof. Christophe Boutin z Univerzity v Caen (ako oponent za francúzsku stranu) a prof. Didier Maus, mimoriadny profesor na Univerzite Aix-Marseille III, člen Štátnej rady Francúzskej republiky a predseda Medzinárodnej spoločnosti ústavného práva. Za slovenskú stranu čl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).