Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa o prezentácii monografie 100 rokov časopisu Právny obzor.

Správa o prezentácii monografie 100 rokov časopisu Právny obzor.
Mgr.
Tomáš
Jablonický
PhD.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
Dňa 30. novembra 2017 sa v kongresovej sále Národnej banky Slovenska v Bratislave uskutočnila slávnostná prezentácia kolektívnej monografie
100 rokov časopisu Právny obzor
, ktorú vytvoril autorský kolektív pod vedením
prof. JUDr. Oľgy Ovečkovej, DrSc.,
a
doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc.,
a vydala VEDA, vydavateľstvo SAV. Slávnostná prezentácia monografie prebehla - za početnej účasti vzácnych domácich a zahraničných hostí -
v atmosfére osláv 100. výročia časopisu Právny obzor
, najstaršieho kontinuálne vydávaného časopisu v oblasti právnej vedy na Slovensku. Slávnostnú prezentáciu úspešne zorganizoval Ústav štátu a práva SAV, ktorý jubilujúci časopis vydáva od roku 1955.
V úvodnom slávnostnom príhovore riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV doc. Jozef Vozár privítal hostí, zdôraznil
význam storočnice časopisu Právny obzor
a srdečne poďakoval dlhoročnej hlavnej redaktorke časopisu Právny obzor prof. Oľge Ovečkovej za zásluhy o vydávanie časopisu - aj venovaním kytice ruží.
V prvom príhovore sa prof. Oľga Ovečková venovala významu založenia časopisu Právny obzor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).