Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie "Corporate governance ve střední Evropě" konanej dňa 30. mája 2014 na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe

Správa z konferencie "Corporate governance ve střední Evropě" konanej dňa 30. mája 2014 na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe
Mgr.
Ján
Kapel
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sekcia legislatívna a právna, Odbor legislatívny
Dňa 30. mája 2014 sa v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Karlovej (UK) v Prahe uskutočnila konferencia s názvom
Corporate governance ve střední Evropě
. Podujatie, organizované katedrou obchodného práva Právnickej fakulty UK v Prahe, pod záštitou Ministerstva financií Českej republiky a s podporou pražskej advokátskej kancelárie Randl Partners, reagovalo na nedávnu rekodifikáciu súkromného práva v Českej republike. Tá priniesla do tamojšieho právneho poriadku mnoho právnych inštitútov, ktoré boli dovtedy riešené výlučne judikatórne, alebo sú v podmienkach Českej republiky úplne nové. Viaceré z týchto inštitútov sa významnou mierou dotýkajú riadnej správy a riadenia obchodných korporácií. Zámerom organizátorov konferencie preto bolo doktrinálne posúdiť nástroje corporate governance, a to tak z právneho, ako i z ekonomického hľadiska.
Program konferencie, na ktorej sa zúčastnili odborníci z akademického prostredia, prostredia vysokých škôl i experti z praxe, bol rozdelený na dopoludňajšiu časť a popoludňajšiu časť. Každá z nich bola vo svojej polovici prerušená diskusiou k predneseným príspevkom a následne krátkou prestávkou určenou na občerstvenie prítomných účastníkov a ich vzájomné, neformálne rozhovory.
Konferenciu otvorili postupne
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.,
vedúca katedry obchodného práva Právnickej fakulty UK v Prahe,
JUDr. Michaela Pobořilová
z právnej sekcie Ministerstva financií Českej republiky a
Dr. Pavel Randl, LL.M.,
partner advokátskej kancelárie Randl Partners.
Pani profesorka Černá srdečne privítala všetkých účastníkov konferencie. Uviedla, že na jej tematické zameranie mala okrem iného vplyv i vlna záujmu verejnosti a médií o určité témy súvisiace s riadnou správou a riadením obchodných korporácií. Ide nielen o otázky ako napr. kódexy corporate governance či inštitút súbehu funkcií, ale aj o iné novinky, ktoré do právneho poriadku Českej republiky priniesla na začiatku roka rekodifikácia súkromného práva. Podľa prof. Černej sú to nielen právne,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).