Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Suchoza, J., Husár, J. a kol.: Obchodné právo.

Suchoza, J., Husár, J. a kol.: Obchodné právo.
Bratislava: IURA EDITION, 2009, 1100 strán, ISBN 978 - 80 - 8078 -290-0
JUDr.
Diana
Treščáková
interná doktorandka Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Koncom rokli 2009 sa k nám na knižný trh dostáva publikácia
Obchodné právo,
zostavená pod vedením prof. JUDr. Jozefa Suchožu, DrSc, a doc. JUDr. Jánom Husára, CSc. Pod ich taktovkou pracoval celý kolektív odborníkov v oblasti obchodného práva, ktorým sa podarilo zostaviť učebnicu obchodného práva. Po nahliadnutí do tejto publikácie možno konštatovať, že úspešne.
Kolek
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).