Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Švecová, A., Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950.

Švecová, A., Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950.
Bratislava: VEDA, 2010. ISBN 978-80-224-1140-0
Mgr.
Andrea
Kluknavská
Autorka Adriana Švecová v predmetnej monografii spracovala problematiku právnej úpravy testamentárneho práva na Slovensku do roku 1950. Dedičské právo bolo do 18. storočia charakteristické svojou nejednotnosťou a nestálou praxou, čo sa zmenilo až prijatím prvého zákona upravujúceho formálnu stránku šľachtických závetov a postupným vývojom až do prijatia prvej všeobecnej zákonnej úpravy. Pri spracovaní problematiky formovania moderného testamentárneho práva v Uhorsku vychádzala autorka z dvoch perspektív: normotvorby a práva realizačného. Autorka rozdelila prácu do troch časových úsekov: na obdobie od začiatku 18. storočia do roku 1848, roky 1848 - 1876 a 1876 - 1950.
V prvej kapitole autorka spracovala historické formy právnych úkonov posledného poriadku terminologicky a hmotnoprávne a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).