Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Václav Pavlíček a kol., Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky, část 1.

Václav Pavlíček a kol., Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky, část 1.
(2. podstatně rozšířené a doplněné vydání). Praha: Linde, 2008, 797 strán
Jozef
Beňa
Tomáš
Gábriš
Recenzované dielo je učebnicou ústavného práva a štátovedy. Autorský kolektív tvorili vedeckí a pedagogickí pracovníci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, vedení profesorom V. Pavlíčkom. Usilujú pritom o prekonanie umelo vytvorenej priekopy medzi štátom a právom, medzi štátovedou a jurisprudenciou, teóriou práva a teóriou štátu, dejinami práva a dejinami štátu. Tento stav trvá už dve decéniá a môže vyvolávať u študentov nepravdivú predstavu o práve a právnych normách ako javoch nezávislých od štátu, a to tak pri jeho tvorbe, ako aj výklade a aplikácii.
Rozsahom táto práca prekračuje parametre aj koncepciu učebnice, osobitne ak máme na mysli parametre bakalárskeho stupňa štúdia kreditovej formy. Obsahom, nárokmi a heuristickou bázou (zvládnutím bohatej literatúry z konštitucionalistiky) ide o vedecké ústavnoprávne kompendium či
vademecum
(nie však zosumarizované, ale fundamentálne dielo akademických rozmerov a úrovne), ktoré využijú nie iba študenti magisterského štúdia, ale najmä doktorandi. Určite z nej budú čerpať aj v období, keď budú usilovať o dosiahnutie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).