Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vladimír Babčák a kol., Finančné právo a finančná správa.

Vladimír Babčák a kol., Finančné právo a finančná správa.
Ing. Miroslav Mračko, EPOS, Bratislava 2008, strán 447
JUDr.
Matej
Sýkora
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Finančné právo predstavuje významné právne odvetvie verejného práva, ktoré môžeme charakterizovať ako komplex noriem aplikovaných na právne vzťahy vznikajúce pri uskutočňovaní hospodárskej a finančnej politiky štátu. Predstavuje istú bázu a vytvára podmienky pre fungovanie ekonomiky štátu, ktorej dynamické napredovanie nevyužíva len najnovšie ekonomické poznatky, ale taktiež aj regulatívy, ktoré ponúkajú právne normy vzhľadom na vynútiteľnosť právnej normy, ktorá sa opiera o donucovaciu moc štátu.
Recenzovaná odborná publikácia je prvotne charakterizovaná ako vysokoškolská učebnica pre študentov právnických fakúlt, ktorí sa v rámci štúdia zaoberajú aj problematikou slovenského finančného práva, nápomocnou však môže byť aj pre študentov ekonomických odborov. Odpovede na otázky v nej nájde aj širšia odborná verejnosť či podnikatelia.
Obsah publikácie je rozčlenený do sedemnástich kapitol, čo umožňuje čitateľovi rýchlo a bezproblémovo sa orientovať. V úvodnej kapitole je výstižne podaný výklad finančno-ekonomických kategórií, ktorých náležité pochopenie je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).