Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vozár, J., Valko, E., Lapšanský, L. Tlačový zákon. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2009, 273 s.

Vozár, J., Valko, E., Lapšanský, L. Tlačový zákon. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2009, 273 s.
JUDr.
Lucia
Kurilovská
PhD.
Publikácia
Tlačový zákon. Komentár,
vydaná prestížnym vydavateľstvom C. H. Beck, je prvým slovenským komentárom k tlačovému zákonu. Vyšiel v roku dvadsiateho výročia nežnej revolúcie, ktorá bola začiatkom návratu k tradičným demokratickým hodnotám, teda aj k slobode prejavu. Ako uvádzajú autori v publikácii, totalitný štát formálne garantoval slobodu prejavu, ale negarantoval slobodu po prejave. Navyše, v centrálne regulovanej ekonomike bolo množstvo administratívnych nástrojov ako obmedziť nielen slobodu prejavu, ale aj skutočnú pluralitu médií.
Bez poznania histórie nemožno pochopiť vývoj určitých inštitútov, či práva ako takého. Inak to nie je ani v prípade tlačového práva. To si uvedomovali zrejme aj autori a v rámci prvej kapitoly sa rozhodli uskutočniť krátku analýzu vývoja tlačového práva na území Slovenska po roku 1918. Sústredili sa na najdôležitejšie zákony a inštitúty v tejto oblasti v časovom období, kedy došlo k striedaniu politických režimov a štátnych útvarov.
V demokratickej spoločnosti je sloboda prejavu základom všetkých práv. Osobitná pozornosť je práve preto venovaná významu slobody prejavu pre fungovanie modernej demokratickej spoločnosti. Autori v tejto súvislosti rozoberajú judikaturu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj poukazujú na vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Hoci sa zmenili
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).