Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vozár, J., Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor.

Vozár, J., Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor.
Bratislava: Veda, vydavateľstvo SaV, 2017, 224 strán. ISBN 978-80-224-1600-9
Prof. JUDr.
Ján
Mazák
PhD.
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach.
Ako začínajúci sudca krajského súdu som sa moril s komplikovanou otázkou nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním, ku ktorému malo dôjsť medzi dvomi svetovými vojnami. Predseda odvolacieho senátu ma namiesto vlastného stanoviska odkázal na publikáciu Fajnor - Záturecký: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Na svoje značné prekvapenie (písal sa rok 1981) som v tejto knihe vydanej v roku 1935 našiel jasnú odpoveď na podstatu riešeného sporu.
Bolo to prvé, avšak nie jediné alebo ojedinelé využitie tohto diela Vladimíra Fajnora a jeho blízkeho spolupracovníka adolfa Zátureckého; jeho význam pre právnu prax presiahol ich životné dráhy a odvážim sa povedať, že môže
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).