Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyšný, P., Štát a právo Aztékov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 219 strán, ISBN 978-80-8082-530-0

Vyšný, P., Štát a právo Aztékov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 219 strán, ISBN 978-80-8082-530-0
JUDr.
Ján
Puchovský
PhD.
V druhej polovici roku 2012
obohatila knižný trh odbornej právnickej literatúry na Slovensku vedecká monografia
JUDr. Petra Vyšného, PhD.
, pod názvom
Štát a právo Aztékov
. Autor monografie pôsobí ako odborný asistent na Katedre dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde zabezpečuje výučbu predmetu Svetové dejiny práva a vyučuje tiež výberový predmet Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa autor monografie dosiaľ prevažne zameriaval na právne dejiny aztéckej kultúry. Syntézou tohto dlhodobejšieho výskumu P. Vyšného je práve jeho vedecká monografia nazvaná Štát a právo Aztékov, ktorá je predmetom tejto recenzie. Ide o vedeckú monografiu o štátnej organizácii a právnom poriadku aztéckej kultúry, jednej z najvýznamnejších predkolumbovských (indiánskych) kultúr amerického kontinentu. Napriek tomu, že aztécka kultúra bola v posledných desaťročiach preskúmaná pomerne podrobne, viaceré dôležité otázky s ňou spojené zostávajú nedoriešené, čo sčasti platí aj o jednotlivých problémových okruhoch spracovaných v recenzovanej práci. Pred autorom tak stála výzva tieto problémové okruhy nielen priblížiť, ale ich aj samostatne riešiť s cieľom dospieť k sformulovaniu vlastného odborného pohľadu na ne, čo sa mu v práci podarilo. Výsledkom jeho úsilia je prehľadná, faktografi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).