Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zpráva z mezinárodní konference Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě.

Zpráva z mezinárodní konference Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě.
Tato zpráva vznikla v rámci grantového projektu Grantové agentury České republiky č.P408/10/1599 s názvem Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě.
Jana
Ondřejková
Pavel
Ondřejek
Ve dnech 23. a 24. června 2011, tedy v době, kdy na konci zkouškového období jak vysokoškolští pedagogové, tak i studenti očekávají letní prázdniny, proběhla na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze výjimečná mezinárodní konference. Jejím organizátorům, prof. JUDr. Aleši Gerlochovi, CSc., děkanovi Právnické fakulty UK v Praze, a JUDr. PhDr. Janu Wintrovi, Ph.D., odbornému asistentovi Katedry teorie práva a právních učení, se podařilo zajistit účast mnohých význačných zahraničních i českých odborníků. Na prvním místě je nutno jmenovat prof. Dr. dr. h. c. mult. Roberta Alexyho z univerzity v Kielu, dále prof. Dr. Marijana Pavčnika, z Univerzity v Ljubljani a dva významné právní teoretiky Jagellonské univerzity v Krakově: prof. dr. hab. dr. h. c. Jerzyho Stelmacha a prof. dr. hab. Bartosze Brozka.
Konferenci zahájil
prof. Aleš Gerloch
vstupním referátem na téma
Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě.
Poukázal na potřebu vyjasnění a rozpracování metodologie interpretace práva a nastínil kriteria, které by metodologie interpretace práva podle něj měla splňovat. Především by měla zachovat rozdíl mezi tvorbou práva a jeho interpretací a zaměřovat pozornost na normativní text, který jediný má na rozdíl od ostatních (zejména sekundárních) objektů interpretace jednotný obsah.
Prof. Robert Alexy
navázal na základní téma konference metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty a svůj příspěvek věnoval vztahu právní jistoty a správnosti (
Rechtssicherheit und Richtigkeit
). Poukázal na různost odpovědí v závislosti na postojích právních filosofů, k nimž přičlenil i svou teorii o dvojí povaze práva. Právní jistota působí v rovině pozitivního práva, zatímco (obsahová) správnost v rovině morální, ideální. S tím souvisí problém poznávání a prosazování správnosti, jakož i různé navržené modely právní argumentace (Dworkina, Kelsena, Harta i vlastní Alexyho teorie). Dospívá k závěru, že pro kvalitu práva je užitečné, když bude princip právní jistoty spojen se správností.
Prof. Pavel Holländer
, místopředseda Ústavního soudu ČR, vnesl do diskuse zmiňující různé právní filosofy napříč staletími časový prvek, když vystoupil s příspěvkem na téma
Savignyho paradigma v době dekonstrukce práva.
Poukázal na vý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).