Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2021

Zmeny v exekúciách pomôžu najmä nízkopríjmovým skupinám, zhodla sa koalícia

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) – Zmeny vo výkone exekúcií pomôžu najmä nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. Po schválení vládneho nariadenia o zmene rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia sa na tom zhodli zástupcovia koalície. Po novom sa b...

Mazák: Súdna rada podporuje oddelenie a špecializáciu agendy správneho súdnictva

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

  Bratislava 18. októbra (TASR) – Súdna rada síce nesúhlasí s návrhom zákona, ktorým sa zriaďujú krajské správne súdy, ale podporuje odčlenenie a špecializáciu agendy správneho súdnictva až na úroveň terajších krajských súdov. Pre TASR to uviedol ...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na súkromie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade M. L. proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného života podľa článku 8 Dohovoru.

Súdna rada namieta rozdelenie okresných súdov, navrhla alternatívy

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Súdna rada SR má viacero pripomienok k návrhu nových obvodov okresných súdov vyplývajúcich z návrhu novej súdnej mapy. Na štvrtkovom zasadnutí schválila k návrhu zákona predloženom v medzirezortnom pripomienkovom ko...

Špeciálne konkurzy či reštrukturalizácie budú riešiť špeciálni správcovia

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ani slovenské podnikateľské prostredie neobišli prípady, keď veľké podniky skončili v konkurze a veritelia prišli skrátka. Predchádzať podobným situáciám by sa dalo aj vďaka novej úprave, ktorú do legislatívneho procesu predložilo ministerstvo spr...

Oznam k výmazu zapísaných osôb z obchodného registra

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi začalo prvú fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra.   

Spúšťame prvú fázu zmien elektronických služieb OR SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  18. októbra 2021 spúšťa prvú fázu zmien elektronických služieb obchodného registra, s cieľom zlepšiť užívateľskú prívetivosť, urýchliť a zjednodušiť spôsob podávania návrhov do obchodného registra....

ZSS: Ciele súdnej mapy možno dosiahnuť bez rušenia KS a vzniku mestských súdov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 6. októbra (TASR) – Ciele reformy súdnej mapy možno dosiahnuť aj bez rušenia krajských súdov (KS) a vzniku mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Vyplýva to z vyjadrenia prezidenta Združenia sudcov Slovenska (ZSS) Františka Moznera.

O preložení dvoch trestných sudcov na NS by mala Súdna rada rozhodnúť v novembri

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) – O preložení dvoch sudcov na trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu (NS) SR by mala Súdna rada SR rozhodovať na konci novembra. Pre TASR to uviedol šéf Súdnej rady Ján Mazák.

NRSR: Štátne lesné pozemky sa budú môcť využívať aj na účel obnovy hradov

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Lesné pozemky vo vlastníctve štátu by sa mohli využívať aj na verejnoprospešné účely spočívajúce v obnove hradu alebo torzálnej architektúry. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorou sa mení aj...

NRSR: Zakázať sa má dovoz rádioaktívneho odpadu na účely spaľovania

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Na Slovensku sa má zakázať dovoz rádioaktívneho odpadu na účely spaľovania, ktorý sa nevyprodukoval na našom území. Vyplýva to z novely zákona o životnom prostredí, ktorou sa mení aj zákon o radiačnej ochrane. Poslan...

Prezidentka podpísala zákon, ktorý umožní vznik HTA agentúry na Slovensku

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve bude fungovať od roku 2022. Zveria sa mu poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré sa budú hradiť z verejného zdravotného ...

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov môžu žiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Požiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“ môže podľa §28a zákona o obetiach subjekt, ktorý: •získal akreditáciu ministerstva na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia v príslušnom samosprávnom k...

MS: Legislatíva o súdnej mape má štyri časti, každá sa zaoberá príslušnými súdmi

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

  Bratislava 4. októbra (TASR) - Legislatíva, ktorou sa realizuje súdna mapa, je rozdelená na štyri na seba nadväzujúce časti. Zákon o okresných súdoch rieši len okresné súdy, navrhuje ich 30, avšak nedotýka sa krajských súdov, a preto ich počet v...