Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2021

Justícia: Odborári nesúhlasia ani s tretím návrhom súdnej mapy

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) – Odborový zväz justície (OZJ) v SR nesúhlasí ani s tretím návrhom súdnej mapy. V tejto súvislosti sa odborári obrátili listom na poslancov Národnej rady SR a členov vlády. TASR o tom informovala predsedníčka OZJ v SR...

ÚS posúdi ústavnosť novely o COVID preukazoch, účinnosť nepozastavil

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 27. októbra (TASR) – Ústavný súd (ÚS) posúdi ústavnosť novely zákona, podľa ktorej môže Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Návrh skupiny opozičných poslancov Ná...

Návrh súdnej mapy podľa Sudcovskej rady KS Trenčín nereflektuje jej pripomienky

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Trenčín/Bánovce nad Bebravou 27. októbra (TASR) - Tretí návrh súdnej mapy nereflektuje pripomienky Sudcovskej rady Krajského súdu (KS) Trenčín, s ktorými sa zapojila do medzirezortného pripomienkového konania. Rovnako nepovedie k splneniu proklamo...

Súdna mapa smeruje na vládu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Na ceste k novej súdnej mape pozorne počúvame, diskutujeme a vyhodnocujeme podnety a pripomienky. Aktuálne sme sfinalizovali nový návrh súdnej mapy, ktorý posúvame do ďalšieho legislatívneho procesu na rokovanie vlády a následne parlamentu. Ciele ...

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade týkajúcom sa práva na obydlie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie v prípade Salay a Zemanová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovatelia sťažovali na porušenie ich práva na obydlie. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky.

Zmeny v exekúciách pomôžu najmä nízkopríjmovým skupinám, zhodla sa koalícia

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) – Zmeny vo výkone exekúcií pomôžu najmä nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. Po schválení vládneho nariadenia o zmene rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia sa na tom zhodli zástupcovia koalície. Po novom sa b...

Mazák: Súdna rada podporuje oddelenie a špecializáciu agendy správneho súdnictva

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

  Bratislava 18. októbra (TASR) – Súdna rada síce nesúhlasí s návrhom zákona, ktorým sa zriaďujú krajské správne súdy, ale podporuje odčlenenie a špecializáciu agendy správneho súdnictva až na úroveň terajších krajských súdov. Pre TASR to uviedol ...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na súkromie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade M. L. proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného života podľa článku 8 Dohovoru.

Súdna rada namieta rozdelenie okresných súdov, navrhla alternatívy

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Súdna rada SR má viacero pripomienok k návrhu nových obvodov okresných súdov vyplývajúcich z návrhu novej súdnej mapy. Na štvrtkovom zasadnutí schválila k návrhu zákona predloženom v medzirezortnom pripomienkovom ko...

Špeciálne konkurzy či reštrukturalizácie budú riešiť špeciálni správcovia

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ani slovenské podnikateľské prostredie neobišli prípady, keď veľké podniky skončili v konkurze a veritelia prišli skrátka. Predchádzať podobným situáciám by sa dalo aj vďaka novej úprave, ktorú do legislatívneho procesu predložilo ministerstvo spr...

Oznam k výmazu zapísaných osôb z obchodného registra

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi začalo prvú fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra.   

Spúšťame prvú fázu zmien elektronických služieb OR SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  18. októbra 2021 spúšťa prvú fázu zmien elektronických služieb obchodného registra, s cieľom zlepšiť užívateľskú prívetivosť, urýchliť a zjednodušiť spôsob podávania návrhov do obchodného registra....

ZSS: Ciele súdnej mapy možno dosiahnuť bez rušenia KS a vzniku mestských súdov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 6. októbra (TASR) – Ciele reformy súdnej mapy možno dosiahnuť aj bez rušenia krajských súdov (KS) a vzniku mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Vyplýva to z vyjadrenia prezidenta Združenia sudcov Slovenska (ZSS) Františka Moznera.

O preložení dvoch trestných sudcov na NS by mala Súdna rada rozhodnúť v novembri

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) – O preložení dvoch sudcov na trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu (NS) SR by mala Súdna rada SR rozhodovať na konci novembra. Pre TASR to uviedol šéf Súdnej rady Ján Mazák.

NRSR: Štátne lesné pozemky sa budú môcť využívať aj na účel obnovy hradov

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Lesné pozemky vo vlastníctve štátu by sa mohli využívať aj na verejnoprospešné účely spočívajúce v obnove hradu alebo torzálnej architektúry. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorou sa mení aj...

NRSR: Zakázať sa má dovoz rádioaktívneho odpadu na účely spaľovania

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Na Slovensku sa má zakázať dovoz rádioaktívneho odpadu na účely spaľovania, ktorý sa nevyprodukoval na našom území. Vyplýva to z novely zákona o životnom prostredí, ktorou sa mení aj zákon o radiačnej ochrane. Poslan...

Prezidentka podpísala zákon, ktorý umožní vznik HTA agentúry na Slovensku

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve bude fungovať od roku 2022. Zveria sa mu poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré sa budú hradiť z verejného zdravotného ...

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov môžu žiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Požiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“ môže podľa §28a zákona o obetiach subjekt, ktorý: •získal akreditáciu ministerstva na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia v príslušnom samosprávnom k...

MS: Legislatíva o súdnej mape má štyri časti, každá sa zaoberá príslušnými súdmi

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

  Bratislava 4. októbra (TASR) - Legislatíva, ktorou sa realizuje súdna mapa, je rozdelená na štyri na seba nadväzujúce časti. Zákon o okresných súdoch rieši len okresné súdy, navrhuje ich 30, avšak nedotýka sa krajských súdov, a preto ich počet v...