Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2021

NRSR: Do Trestného zákona má pribudnúť trestný čin pokrývajúci kyberšikanu

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 27. mája (TASR) - Do Trestného zákona má pribudnúť nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania. Pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok ráno schválili p...

Prezidentka vymenovala do funkcie desať sudcov všeobecných súdov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok v Prezidentskom paláci vymenovala do funkcie desať nových sudcov všeobecných súdov. Hlava štátu vo svojom príhovore zdôraznila, že od nových sudcov očakáva, aby si pri výkone s...

ÚS: Predĺženie volebného moratória na 50 dní je protiústavné

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 26. mája (TASR) – Zákaz zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami nie je v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR. Ten už v decembri 2019 pozastavil účinnosť tohto ustanovenia v zákone o volebnej kampani s ...

ÚS SR v ďalšom konaní rozhodne o ústavnosti referenda

Kategória: Aktuality

Košice 26. mája (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR posúdi ústavnosť predmetu navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR. Návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej v tejto veci v stredu prijal na ďalšie konanie.

​Vláda schválila úpravu podmienok aj lehoty trvania väzby

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila dnes na rokovanie vlády novelu Trestného poriadku, cieľom ktorej je upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby a výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvinen...

Prezidentka odobrila novelu zákona o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Pri vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nastanú zmeny. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok podpísala novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...

​Doplnenie povinných identifikačných údajov do ORSR bude automatizované

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v troch prípadoch týkajúcich sa práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Sarkocy proti Slovenskej republike a Puškášová proti Slovenskej republike a rozhodnutie v prípade Kováčik proti Slovenskej republike. Vo všetkých prípadoch sa sťažovatelia sťažoval...

Súdy: Na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ nie je opäť žiaden kandidát

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Súdnej rade SR nebol opätovne doručený žiaden návrh na voľbu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu Pavla Naďa

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Bratislava, 18. mája 2021 – Košický krajský sudca Pavol Naď, ktorý aktuálne pôsobí na stáži na správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR, sa dnes oficiálne stal predsedom novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu SR. Do funkcie ho za účasti predsedu Ú...

J. Mazák: NSS SR je dovŕšením vývoja justície v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 18. mája (TASR) – Najvyšší správny súd (NSS) SR je dovŕšením vývoja justície v Slovenskej republike. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák to uviedol po utorkovom vymenovaní predsedu NSS SR Pavla Naďa prezidentkou SR. Predseda Najvyššieho s...

NRSR: Advokáti či exekútori budú môcť počas núdzového stavu voliť elektronicky

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 14. mája (TASR) - Advokáti, exekútori a notári budú môcť počas mimoriadnej situácie či núdzového stavu voliť a hlasovať elektronicky. Vyplýva to z vládnej novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebez...

Rekodifikácia práva obchodných spoločností (legislatívny zámer)

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Atraktivita podnikateľského prostredia a s tým súvisiaca ekonomická konkurencieschopnosť Slovenska – dlhodobo diskutované témy, ktoré do veľkej mieri závisia aj od platného rámca práva obchodných spoločností. Osobitne majú tieto témy význam v aktu...

Ministerstvo spravodlivosti podporilo zavedenie nového trestného činu nebezpečného obťažovania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti podporilo poslaneckú novelu, ktorou sa dopĺňa Trestný  zákon o novú skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného obťažovania a odporučilo vláde na dnešnom rokovaní odsúhlasiť tento poslanecký návrh. Nový trestný čin po...

Notári, advokáti, exekútori budú môcť voliť či hlasovať elektronicky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda dnes schválila novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorú na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom návrhu zá...

Poslanci definitívne schválili zlepšenie pomoci pre obete trestných činov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Parlament dnes definitívne schválil posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Novela predložená ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblas...

Poslanci schválili novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov sa zlepší. Poslanci parlamentu definitívne odobrili novelu upomínacieho konania, ktorú predložila ministerka spravodlivosti M. Kolíková. Schválená právna úprava zefektívňuje pravidlá, ktoré sa zameriavajú...

Stanovisko ministerky spravodlivosti pre CCJE o justičných reformách

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) vydalo v decembri 2020 na návrh slovenského reprezentanta stanovisko, v ktorom sa zaoberalo pripravovanými justičnými novelami. Po prečítaní stanoviska byra CCJE k reforme súdnictva na Slovensku...

​Lehota na podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva sa skráti zo 6 na 4 mesiace

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dňa 1. augusta 2021 nadobudne účinnosť Protokol č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý dopĺňa preambulu Dohovoru a mení niektoré ustanovenia Dohovoru. Pre potenciálnych sťažovateľov je dôležitou zmenou skrátenie lehoty...

Od mája nadobudla účinnosť nová úprava pre vydržanie pozemku

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-lex

Od 1.5.2021 je účinný zákon č. 68/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.