Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2021

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v dvoch prípadoch týkajúcich sa práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

​Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Bartók proti Slovenskej republike a Sloboda proti Slovenskej republike, v ktorých sa sťažovatelia sťažovali na neprimeranú dĺžku súdnych konaní. ESĽP v oboch prípadoch ...

Humanizácia podmienok vo výkone väzby

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ako demokratická krajina by sme mali využiť príležitosť na zlepšenie podmienok väzenstva, ktoré čelí kritike aj zo strany spoločnosti za to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. Pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení os...

M. Kolíková: Pripomienkové konanie k súdnej mape sa predlžovať nebude

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 29. septembra (TASR) - Pripomienkové obdobie k tzv. nove súdnej mape sa predlžovať  nebude. Po rokovaní vlády to povedala ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková.

ÚS nevyhovel návrhu vyhlásiť novelu zákona o prokuratúre za protiústavnú

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 29. septembra (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR nevyhovel návrhu skupiny opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR vyhlásiť za protiústavnú minuloročnú novelu zákona o prokuratúre. Novela stanovila nové pravidlá pri voľbe generálneho a špeciáln...

Súdnu mapu doplnia správne súdy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Do skladačky novej súdnej mapy dopĺňame aj posledný dielik, ktorým je vytvorenie samostatných správnych súdov. Legislatívu potrebnú k ich zriadeniu dnes predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková do medzirezortného pripomienkovania. Správ...

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pr...

NS SR sa dočasne presťahuje do podnájmu v bratislavskej Petržalke

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 23. septembra (TASR) - Veľká časť Najvyššieho súdu (NS) SR sa do konca kalendárneho roka presťahuje z bratislavského Župného námestia do nájomných priestorov na Panónskej ceste v Petržalke. Dôvodom je komplexná rekonštrukcia budovy. Sť...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa slobody prejavu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg.  Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. (č. 4) proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na slobodu prejavu podľa článku 10 Dohovoru.

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech Slovenskej republiky – prípad Gerber proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie z 31. augusta 2021 v prípade Jason Scott Gerber proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie jeho práva na spravodlivé súdne konanie, práva na ...

Povinné identifikačné údaje by mohli byť do ORSR doplnené automatizovane

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. Potrebnú legislatívu dnes poslanci v parlamente posunuli do ďalšieho čítania.

Reforma súdnej mapy – novým spôsobom s rovnakými cieľmi

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

  ​Do legislatívneho procesu predkladáme veľkú, potrebnú reformu súdnej mapy. Jej cieľom je, aby ľudia mali rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia, a zároveň, aby  sudcovia a zamestnanci súdov mali lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie. Re...

Novým členom Súdnej rady SR sa stal sudca Ľuboš Kunay

Kategória: Aktuality

Bratislava 8. septembra (TASR) - Novým členom Súdnej rady SR sa v stredu stal jediný kandidát na funkciu - sudca občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunay. Vo voľbách získal 202 hlasov. Informoval o tom podpredseda súdnej ra...

UK: Predstavitelia právnickej fakulty nesúhlasia so zmenou sporného paragrafu

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Predstavitelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave nesúhlasia so zamýšľanou zmenou paragrafu 363 Trestného poriadku a so zužovaním právomoci generálneho prokurátora. V stanovisku to uvie...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na prístup k súdu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dňa 2. septembra 2021 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade KOM, spoločnosť s ručením obmedzeným proti Slovenskej republike. Konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z dô...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Kuc proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

​Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol, že Slovenská republika porušila článok 5 ods. 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

Od 1. 9. začal fungovať Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Od 1. septembra začal fungovať Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ÚOOPČ). „Úplne najväčšou výzvou pre nás bude povzbudiť ľudí, aby sa nebáli ozvať, keď ide o zneužívanie verejných zdrojov,“ u...