Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2022

NSS rozhodol v spore týkajúcom sa infožiadosti TIS k predsedníctvu SR v Rade EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 30. marca (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR rozhodol v stredu v spore týkajúcom sa infožiadosti Transparency International Slovensko (TIS) k predsedníctvu SR v Rade EÚ. NSS SR zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podala Správa účelovýc...

ÚS pozastavil účinnosť časti zákona o verejných vodovodoch

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 30. marca (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR v stredu rozhodol o pozastavení účinnosti časti zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Táto právna úprava ukladá vlastníkom verejných vodovodov povinnosť zabezpečovať opravy a údržbu ...

Ústavný súd posúdi ústavnosť novely zákona o štátnej službe

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 30. marca (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR preskúma ústavnosť minuloročnej novely zákona o štátnej službe. Na stredajšom zasadnutí ÚS prijal návrh skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR na ďalšie konanie. Zároveň nevyhovel ich návrhu na pozast...

ÚS: Súdy musia priorizovať konania, ktorých predmetom je právo na informácie

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 23. marca (TASR) - V konaniach, ktorých predmetom je realizácia práva na informácie, musia súdy konať prioritne. Vyplýva to z nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR o sťažnosti Transparency International Slovensko (TIS) proti postupu Najvyššieho...

Ďalšia fáza „čistenia obchodného registra“

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi pripravuje ďalšiu fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra.

Vo výberovom konaní na sudcu Najvyššieho správneho súdu uspeli Dzurdzík a Tiso

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 18. marca (TASR) - Vo výberovom konaní na dve miesta sudcu Najvyššieho správneho súdu uspeli Michal Dzurdzík a Martin Tiso. TASR o tom informoval hovorca Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Michal Hajtol.

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súčasná doba, výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia problémov podnikateľov. Takým je aj nový zákon o riešení hroziaceho úpadku. Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efe...

ESĽP rozhodol v prípade Vaša Slovensko, s. r. o. proti SR v prospech štátu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie, prijaté 22. februára 2022, ktorým zamietol sťažnosť spoločnosti Vaša Slovensko, s. r. o. proti Slovenskej republike pre zneužitie práva na podanie sťažnosti.

Súdna rada navrhuje B. Ricziovú na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 17. marca (TASR) - Súdna rada SR zvolila Beatrix Ricziovú za kandidátku na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ. Jej kandidatúru ešte musí odsúhlasiť vláda. Potom sa bude môcť postaviť pred poradný výbor Rady EÚ. TASR o tom informovala...

NRSR: Trestné sadzby za marihuanu pre vlastnú spotrebu sa majú znížiť

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 16. marca (TASR) - Na Slovensku sa má zaviesť osobitná skutková podstata prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu za zachovania súčasných množstevných limitov. Horná hranica trestnej sad...

ÚS v prípade časti zákona o SAV zastavil konanie, parlament ho zmenil

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 16. marca (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR v stredu zastavil konanie vo veci ústavnosti zmeny zákona o Slovenskej akadémii vied (SAV) v roku 2018. Podľa nej sa ústavy SAV vrátili do pôvodného stavu pred transformáciou, a to do rozpočtových a pr...

Novela Autorského zákona vyhlásená v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-lex.sk

BRATISLAVA. Dňa 16. marca 2022 bol pod číslom 71/2022 Z. z. v Zbierke zákonov uverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

MS: Rokovania o súdnej mape naďalej pokračujú

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 15. marca (TASR) - Rokovania o súdnej mape naďalej pokračujú. Jej zavedenie odporúča aj Európska komisia pre efektívnu justíciu (CEPEJ). Pre TASR to uviedol Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR v reakcii...

Ochrana záujmov maloletých detí

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

S riešením rodinnoprávnej agendy na súdoch to myslíme úprimne, vážne a považujeme to za veľmi dôležité. Do medzirezortného pripomienkového konania sme najnovšie predložili návrh novely Civilného mimosporového poriadku s viacerými zmenami, ktoré pr...

ÚS pozastavil zákon o znižovaní dôchodkov komunistickým predstaviteľom

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 2. marca (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR v stredu rozhodol o pozastavení účinnosti zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Zákon, prijatý Národnou radou (NR) SR v júni minulého roka, napadli na ÚS opozič...

Justícia: Vyhlásili hromadné výberové konanie na sudcov všeobecných súdov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

  Bratislava 1. marca (TASR) - Hromadné výberové konanie na vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov sa má uskutočniť od 25. apríla. Súdna rada SR o tom informovala na svojom webe.