Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2023

Pripravuje sa novela zákona o cestnej doprave - v PK do 4. 12. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

70 rokov práva Európskej únie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Členovia právneho servisu Európskej komisie, ktorého úlohou je dohliadať na správnu aplikáciu a implementáciu práva EÚ, predstavia v piatok 24. novembra 2023 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave publikáciu, ktorej cieľom j...

Konalo sa judikatórne zasadnutie Obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Dnes 8. novembra 2023 sa na pôde Najvyššieho súdu konalo druhé judikatórne zasadnutie obchodnoprávneho kolégia v tomto roku. Zasadnutie pripravil zjednocovací senát príslušného kolégia Najvyššieho súdu.

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK do 21. 11. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy) predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o ver...