Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2023

Elektronicky podpísať a odoslať dovolanie môže aj splnomocnený advokátsky koncipient

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústavný súd SR

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len„ústavný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 269/2022 prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa, ktorý namietal porušenie svojich základných práv uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďale...

Zákony zjednodušujúce život nezosobášeným párom idú do pripomienkového konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá návrhy dvoch zákonov, ktorých cieľom je priniesť viac právnej istoty do riešenia širokého portfólia životných situácií nezosobášených párov.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade policajného násilia voči rómskym chlapcom

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade M. B. a ďalší proti Slovenskej republike (č. 2).

Moderná trestná politika – návrh novely Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Minister spravodlivosti Viliam Karas dnes predstavil výsledok práce na rozsiahlej reforme Trestného zákona. Cieľom novely zákona je priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných, európskych nástrojov trestného práva. Predložené materi...

Cestovný doklad sa má evidovať ako odcudzený tomu, kto má zákaz vycestovať

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Cestovný doklad by sa po novom mohol zaevidovať ako odcudzený občanovi, ktorému sa zakázalo vycestovanie do zahraničia, respektíve bol na neho vydaný príkaz na zatknutie. Zefektívniť by sa tak mali opatrenia proti zneužívaniu cestovných dokladov. ...

Spoločnosť s ručením obmedzeným založíte od 1.2.2023 pár klikmi

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dnes naberá účinnosť novela Obchodného zákonníka, vďaka ktorej si môžete prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR založiť s.r.o. len pár klikmi. Zjednodušeným spôsobom ponúka možnosť vytvorenia sp...

Výživné bude možné od neplatičov vymáhať efektívnejšie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Národná rada SR dnes schválila novelu Exekučného poriadku, vďaka ktorej bude možné efektívnejšie vymáhať platenie výživného. V prípade neplatenia výživného bude možné po novom využiť okrem bežných spôsobov výkonu exekúcie (zrážky zo mzdy, predaj v...