Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2023

Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosti bývalého premiéra a bývalého ministra vnútra

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosti vo veci Kaliňák a Fico proti Slovenskej republike. Rozhodnutie prijal bez toho, aby tieto sťažnosti oznámil žalovanému štátu, a teda aj bez vyjadrenia Slovenskej ...

Novelou sa upravuje postup prehliadky priestorov advokátskej kancelárie

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Schválená novela Trestného poriadku má zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Novú legi...

Súdna mapa: pokrok v stave príprav spustenia justičnej reformy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Bratislava, 3. februára 2023 – Prípravy na spustenie rozsiahlej justičnej reformy, tzv. novej súdnej mapy, pokračujú podľa plánov. Ministerstvo spravodlivosti SR preto očakáva, že k 1. júnu 2023 budú všetky súdy, vrátane novovzniknutých správnych ...