Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2023

Pripravuje sa novela zákona o Policajnom zbore - v PK do 7. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Pripravuje sa novela Colného zákona - v PK do 11. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

20. júla 2023 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Sarkocy proti Slovenskej republike (č. 51334/21), v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na dĺžku civilného súdneho konania. ESĽP konštatoval porušenie práva sťažovateľa na ...

Novela Zákonníka práce v MPK do 27. 7. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Nová voľba kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ do Luxemburgu

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil dňa 12. júla 2023 novú voľbu na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, ktorý bude za Slovenskú republiku pôsobiť v Luxemburgu. Voľba sa uskutoční na septembrovom zasadnutí s...

Podnikatelia už nemusia nahlasovať zmeny v doklade totožnosti do obchodného registra

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s rezortom vnútra a informatizácie pripravilo zmenu, týkajúcu sa zániku povinnosti evidencie druhu a čísla dokladu totožnosti pri konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri. Zmena platí od 7. júla ...

Súdna rada bude voliť kandidátov na post slovenského sudcu pri Európskom súde pre ľudské práva

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák vyhlásil dňa 4. júla 2023 voľbu na troch kandidátov/tri kandidátky na post slovenského sudcu, ktorý bude za Slovenskú republiku pôsobiť na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.