Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.

Počet článkov autora: 1


Kolízia dohody o zrážkach zo mzdy a exekúcie zrážkami zo mzdy

Príspevok sa zameriava na rozbor rezonujúcej otázky v prípade konkurencie dohody o zrážkach zo mzdy a exekúcie zrážkami zo mzdy, a to z hľadiska prednosti. Táto problematika v právnej úprave rozhodujúcich právnych predpisov nie je konkrétne riešen...