Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Marián Filčík

Ministerstvo spravodlivosti SR

Počet článkov autora: 1


Problémy právnej záväznosti stanovísk ľudskoprávnych zmluvných orgánov OSN

Tento článok sa venuje otázke povinnosti štátu a jeho súdov zabezpečiť implementáciu stanovísk výborov OSN, v ktorých tieto orgány označia porušenie záväzku vyplývajúceho z príslušnej medzinárodnej zmluvy. Hovorí tak o povahe týchto stanovísk, pra...