Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctvaPrávnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 2


Potrebujeme nový zákon o ochrane osobných údajov? (2. časť)

V prvej časti príspevku bola kriticky analyzovaná slovenská právna úprava spracúvania osobných údajov. Poukázali sme na nedostatočné využitie otvorených klauzúl v zmysle GDPR, komplikovanú pôsobnosť a ustanovenia, ktoré sú potenciálne nesúladné s ...