Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; Advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava

Počet článkov autora: 2


Práva transsexuálov v medzinárodnom kontexte, výzvy pre slovenskú právnu úpravu

Legislatíva EÚ, ako aj viaceré odporúčania Rady Európy, podobne aj judikatúra ESĽP vysielajú štátom jednoznačný signál, že je pozitívnou povinnosťou štátu, aby nielenže nevytváral prekážky, ale zabezpečil administratívno-právne prostredie akceptác...

Forenzná sila medicínskeho dôkazu a najčastejšie pochybenia znalcov

V predkladanom príspevku sa zaoberáme z pohľadu viac ako 10-ročnej znaleckej praxe znaleckej organizácie a znaleckého ústavu zásadnými odbornými a metodologickými pochybeniami znalcov, ktoré považujeme za významné v prípadoch posudzovania poskytov...