Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Viera Petrášová, M.A.

advokátka; externá doktorandka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 1


Spísanie závetu počas trvania manželstva

Príspevok analyzuje náležitosti závetu spísaného počas trvania manželstva v súlade so zásadami zachovania hodnôt, univerzálnej sukcesie, nadobudnutia dedičstva okamihom smrti poručiteľa, testamentárnej voľnosti, rodinnej dedičskej postupnosti a pr...