Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i MUDr. Viktor Rekeň

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava; forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s.r.o.

Počet článkov autora: 1


Forenzná sila medicínskeho dôkazu a najčastejšie pochybenia znalcov

V predkladanom príspevku sa zaoberáme z pohľadu viac ako 10-ročnej znaleckej praxe znaleckej organizácie a znaleckého ústavu zásadnými odbornými a metodologickými pochybeniami znalcov, ktoré považujeme za významné v prípadoch posudzovania poskytov...