Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

9. ročník European Company and Financial Law Review Symposium

9. ročník European Company and Financial Law Review Symposium
(správa z medzinárodnej vedeckej konferencie)
Mgr.
Žofia
Šuleková
Interná doktorandka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakultyUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dňa 7. novembra 2014 sa v priestoroch nemeckého Spolkového snemu v Berlíne konal 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
European Company and Financial Law Review Symposium
. Konferencia nadviazala na predchádzajúce ročníky vedeckých stretnutí organizovaných jedným z popredných európskych periodík.
European Company and Financial Law Review (ECFR)
sa vo svojej dlhoročnej tradícii primárne zameriava na oblasť práva obchodných spoločností, kapitálového i finančného trhu. Tohtoročné sympózium bolo zamerané na oboznámenie sa s Návrhom smernice o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (SUP)1) (ďalej len "Návrh smernice") a aktuálnou problematikou vytvorenia efektívneho európskeho bankového dohľadu.
Úvodného slova sympózia sa ujal šéfredaktor ECFR, súčasný poslanec nemeckého Spolkového snemu a profesor obchodného práva na Univerzite v Hamburgu
Heribert Hirte
, ktorý účastníkov srdečne privítal a stručne priblížil najdiskutovanejšie otázky týkajúce sa témy konferencie. Prvý blok príspevkov otvoril jeden z tvorcov Návrhu smernice
Bartolomiej Kurcz
z Európskej komisie v Bruseli. Vo svojom príspevku vyzdvihol účel vytvorenia SUP ako alternatívneho nástroja k dlhoročne presadzovanej koncepcii Európskej súkromnej spoločnosti (SPE), ktorý by mal uľahčiť cezhraničné podnikanie a investovanie. Pripustil, že inšpiráciou pre vytvorenie SUP sa stala nemecká UG
(Unternehmergesellschaft)
. Kritiku Návrhu smernice autor vzhliada predovšetkým v otázke práv neho základu smernice, absencii cezhraničného prvku odôvodňujúceho harmonizáciu vnútroštátnych právnych poriadkov, v požiadavkách elektronickej identifikácie, totožnosti miesta registrácie SUP s miestom výkonu jej primárnej činnosti a ochrane veriteľov. Návrh smernice je v súčasnosti v procese modifikácie. Akademický pohľad na danú problematiku riniesol profesor
Pierre-Henri Conac
z Univerzity v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).