Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Cibulka, L. a kolektív: Teória a prax legislatívy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 285 strán

Cibulka, L. a kolektív: Teória a prax legislatívy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 285 strán
JUDr.
Boris
Balog
PhD.
Na knižný trh prichádza z pera kolektívu autorov Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením profesora
ĽuboraCibulku
učebnica
Teória a prax legislatívy
. Na spracovaní učebnice sa podieľal kolektív piatich autorov z tejto fakulty. Učebnica má primárny cieľ slúžiť ako základná učebná pomôcka, ako základná učebnica, pri vyučovaní predmetu Teória a prax legislatívy, ktorý sa už viac ako desať rokov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského vyučuje, a to práve v gescii Katedry ústavného práva. Prirodzene je s tým spojená aj edičná činnosť tejto katedry v oblasti učebníc zameraných na teoretické a praktické spracovanie legislatívy a jej priblíženie študentom. Recenzovaná učebnica tak predstavuje pokračovanie tradície vydávania učebníc legislatívy a nadviazanie na predchádzajúce učebnice Právnickej fakulty Univerzity Komenského pripravované pod vedením docenta Kráľa. Príprava a vydanie novej učebnice v novom autorskom kolektíve je prirodzenou reakciou na dynamický rozvoj spoločnosti, dynamický rozvoj regulácie spoločenských vzťahov právom, ale aj na potrebu odborného spracovania vzťahu európskeho práva a národného práva z hľadiska transpozície európsk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).