Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Martin Skaloš, Slovenské a československé dejiny štátu a práva v rokoch 1945 - 1989.

Martin Skaloš, Slovenské a československé dejiny štátu a práva v rokoch 1945 - 1989.
Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica, 428 strán
Prof. JUDr.
Peter
Mosný
CSc.
JUDr. PhDr.
Róbert
Jáger
PhD.
V prvej polovici roka 2011 sa dostala do rúk širokej právnickej (ako aj laickej) verejnosti vysokoškolská učebná pomôcka Martina Skaloša mapujúca najnovšie dejiny nášho národa.
Doktor Skaloš, odborný asistent na Katedre teórie a dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, si vytýčil nie ľahkú úlohu, ktorou bolo spracovanie najnovších štátoprávnych dejín nášho národa. Objektom skúmania autora bol teda časový úsek merateľný spätne len niekoľko desaťročí od súčasnosti. S takto vymedzeným objektom skúmania súvisia aj ďalšie skutočnosti, ktoré právom môžeme do istej miery označovať za rizikové. Vyplývajú, okrem iného, aj z nedostatočne prístupného tak kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).