Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právnická jednota na Slovensku - pokračovateľka a zveľaďovateľka Právneho obzoru.

Právnická jednota na Slovensku - pokračovateľka a zveľaďovateľka Právneho obzoru.
Prof. JUDr.
Oľga
Ovečková
DrSc.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
Po dvoch ročníkoch Právneho obzoru (1917 - 1918, 1919) jeho zakladateľ, vydavateľ a redaktor v jednej osobe Emil Stodola z finančných dôvodov nemohol v ďalšom vydávaní Právneho obzoru pokračovať. Časopis však, našťastie, nezanikol. Našiel svojho pokračovateľa, ktorým sa stala Právnická jednota na Slovensku.
Právnická jednota na Slovensku
bola založená 12. mája 1920 v Bratislave. Išlo o stavovskú organizáciu právnikov v tom najširšom zmysle, s poslaním zastupovať a hájiť ich záujmy. Za prvého predsedu bol zvolený Dr. Vladimír Fajnor, prvým podpredsedom sa stal dr. Emil Stodola a druhým podpredsedom dr. Otto Eisenstein. Ďalšími členmi výboru boli dr. Ivan Dérer, dr. Milan Ivanka, dr. Jaroslav Vojtíšek, dr. Jiří Štolla, podpl. just. sl. Rudolf Böhnel a dr. Cyril Bařinka.
Právnická jednota na Slovensku si dala do vienka jednak napomáhať pri vytváraní slovenského právneho názvoslovia, ale tiež plniť vedecké poslanie až do doby, keď túto úlohu prevezme profesorský zbor novovybudovanej Právnickej fakulty v Bratislave. Postupne rozširovala svoju činnosť do viacerých oblastí. Pravidelne organizovala množstvo prednášok a úspešne rozvíjala svoju činnosť v regiónoch Slovenska. Vydala celý rad odborných právnických monografií. Pravidelne organizovala zjazdy slovenských právnikov a v roku 1933 zorganizovala I. zjazd právnikov štátov slovanských, ktorý je spojený s porovávacou právnou terminológiou slovanských štátov.
Právnická jednota na Slovensku existovala a vyvíjala svoju činnosť v pôvodnej podobe až do roku 1948, keď sa stala taktiež obeťou revolučných čias. V roku 1948 vedenie spolku prevzal akčný výbor (J. Poničan), ktorý pripravil postupné zmeny v tom zmysle, že v roku 1949 sa Právnická jednota na Slovensku najskôr stala kolektívnym členom Jednoty československých právnikov. Ďalším krokom bolo vytvorenie jednotnej organizácie československých právnikov, v dôsledku čoho Právnická jednota na Slovensku k 14.10.1950 zanikla.1)
Právny obzor je významným zdrojom poznania rozsiahlej a záslužnej činnosti Právnickej jednoty na Slovensku. Počas celej svojej existencie systematicky uverejňoval dokumenty a cenné informácie o činnosti jednoty. Pravidelne uverejňované výročné správy Právnickej jednoty na Slovensku dokumentujú aj samotný vývoj časopisu Právny obzor. Okrem toho v pravidelnej rubrike "Z Právnickej jednoty a jej odbočiek" sa možno dočítať podrobnosti o činnosti Právnickej jednoty na území Slovenska.
Tridsaťročná existencia Právnickej jednoty na Slovensku bola naplnená všestrannou činorodou prácou. Práve preto má nezastupiteľné miesto pri rozvoji právneho myslenia na Slovensku v tom najširšom význame. Táto práca a jej výsledky, za ktorými je celý rad veľakrát aj anonymných pracovníkov, aktivistov a nadšencov doposiaľ nebola na Slovensku dostatočne docenená. Svedčia o tom nielen jej aktivity pri záchrane časopisu Právny obzor, ale aj sústredená práca na zveľaďovaní jeho odbornej úrovne.
V súvislosti so stým výročím založenia časopisu Právny obzor chceme pripomenúť práve túto stránku činnosti Právnickej jednoty na Slovensku.
Právnická jednota na Slovensku, hneď po svojom založení, sa rozhodla vydávať svoj vlastný vedecký časopis. V tom čase bolo zrejmé, že Emil Stodola už nebude pokračovať vo vydávaní Právneho obzoru, ktorého vyšli dva ročníky. Stalo sa tak pre nedostatok finančných prostriedkov a malý záujem slovenských právnikov. Právnická jednota na Slovensku na znak vďačnosti k Emilovi Stodolovi za založenie prvého odborného právnického časopisu vydávaného v slovenskom jazyku a s jeho súhlasom rozhodla sa prebrať názov časopisu Právny obzor a pokračovať aj v číslovaní jednotlivých ročníkov. A tak v roku 1920 vychádza tretí ročn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).