Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej konferencie v Budapešti Statehood and Symbolics in Central-Europe after 1989

Správa z medzinárodnej konferencie v Budapešti Statehood and Symbolics in Central-Europe after 1989
(Štátnosť a symbolika v Strednej Európe po roku 1989)
JUDr.
Lucia
Kurilovská
PhD.
Mgr.
Viliam
Janáč
Dňa 2. októbra 2009 sa v Budapešti konala medzinárodná konferencia, ktorú zorganizoval Ústav právnych vied Maďarskej akadémie vied s podporou Višegrádskeho fondu. Konferencia sa konala pod názvom
Statehood and Symbolics in Central-Europe after 1989
(
Štátnosť a symbolika v Strednej Európe po roku 1989
). Rokovacím jazykom konferencie bola angličtina. Výhradne v tomto jazyku boli účastníkom konferencie prezentované jednotlivé príspevky prednášajúcich a v tomto jazyku sa tiež komunikovalo v rámci diskusie.
Konferenciu oficiálne otvoril pán Imre Vörös, ktorý v rámci svojho úvodného príhovoru všetkých prítomných na konferencii srdečne privítal. Následne odovzdal slovo pánovi Gáborovi Schweitzerovi, ktorý celý ďalší priebeh konferencie sám moderoval.
Prvou dvojicou, ktorá mala na konferencii vystúpiť, boli kolegovia z Poľska, menovite Sabina a Radosław Grabowski, ktorí obaja pôsobia na univerzite v Rzeszówe. Bohužiaľ, osobné dôvody im neumožnili osobne sa na konferencii zúčastniť, a preto ich príspevky v ich mene prezentovali spoločne Iván Halásza Gábor Schweitzer z Ústavu právnych vied Maďarskej akadémie vied. Prvý príspevok pod názvom
The Flag and Anthem of the Polish Republic after 1989 in a Historic Prospect
(
Štátna vlajka a štátna hymna Poľskej republiky po roku 1989 a historický pohľad
) priblížil účastníkom základné štátne symboly Poľskej republiky, ich ústavnoprávne vymedzenie v poľskom právnom poriadku a zákonnú reguláciu týkajúcu sa spôsobov ich použitia a ochrany. Druhý príspevok mal názov
Evolution of State Emblem of the Polish Republic in Result of Structural Transformation
(
Vývoj štátnych symbolov Poľskej republiky ako výsledok štrukturálnych zmien spoločnosti
). Pozornosť autora sa v tomto prípade zameriavala najmä na štátny znak kraj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).