Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vydavatelia časopisu Právny obzor.

Vydavatelia časopisu Právny obzor.
Práca vznikla v rámci programu APVV-150456.
Prof. JUDr.
Oľga
Ovečková
DrSc.
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava.
Vydavateľom prvých dvoch ročníkov Právneho obzoru (1917 - 1918, 1919) bol jeho zakladateľ
Emil Stodola
.
Po vzniku Právnickej jednoty na Slovensku (12. mája 1920) sa pokračovateľom vydávania Právneho obzoru stala táto stavovská organizácia právnikov. Pod jej záštitou vychádzal Právny obzor až do roku 1950, keď
Právnická jednota na Slovensku
k 14.10.1950 zanikla. Vydávanie Právneho obzoru prevzala
Jednota československých právnikov v Bratislave,
ktorá bola jeho vydavateľom v rokoch 1950 - 1951.
Ako sme podrobnejšie uviedli v predchádzajúcom čísle1), Právnická jednota na Slovensku nielen zachránila samotnú existenciu časopisu, ale pod jej egidou sa časopis vyprofiloval ako najvýznamnejší slovenský právnicky časopis. Najpozoruhodnejším z tohto hľadiska bolo obdobie 1920 až 1936, keď časopis bol mienkotvorný takmer vo všetkých oblastiach právnej vedy a praxe. Pod záštitou Právnickej jednoty na Slovensku časopis prežil, hoci v zdecimovanej podobe, aj obdobie fašistického Slovenského štátu.
Po Jednote československých právnikov v Bratislave prevzal vydávanie časopisu v rokoch 1952 až 1954
Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti, oddelenie v Bratislave
.
V roku 1953 bola zriadená Slovenská akadémia vied (zákon č. 1 Sb. SNR z 18. júna 1953). Pracoviskom pre vedy o štáte a práve sa stal
Kabinet právnych vied
, ktorý pôsobil v rámci sekcie spoločenských vied, a neskôr
Ústav štátu a práva
. Významným pre formujúce sa pracovisko bolo prevzatie vydávania časopisu Právny obzor od roku 1955 Slovenskou akadémiou vied. Ďalší vývoj potvrdil, že po prechodnom vydávaní časopisu Právnickým ústavom Ministerstva spravodlivosti, bolo zakotvenie časopisu Právny obzor na pôde Slovenskej akadémie vied dobrým riešením tak pre formujúce sa pracovisko pre vedy o štáte a práva, ako aj pre samotný časopis.
O rok neskôr (1956) sa vydavateľom aj ďalšieho publikačného orgánu
Právnických štúdií
stal Kabinet právnych vied.2
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).