Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.

Katedra obchodného a finančného práva Právnická fakulta UMB v B. Bystrici

Počet článkov autora: 1