Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Limity tzv. reťazenia pracovného pomeru na určitú dobu (ZSP 13/2023)

§ 48 Zákonníka práce
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Ustanovenie § 48 ods. 4 písm. a) až d) Zákonníka práce obmedzuje ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie (tzv. reťazenie) pracovného pomeru na určitú dobu stanovením výnimiek, ktoré umožňujú, aby súčet dôb v ňom uvedených presiahol dva roky, nepripúšťa ale uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú na obdobie dlhšie ako dva roky, a to ani v prípade prác (pracovných činností) osobitne uvedených v kolektívnej zmluve.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 9Cdo/273/2020

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).