Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

141/1950 Zb. 141/1950 Sb. Občanský zákoník

Schválený Účinný Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

VECNÉ PRÁVA;VLASTNÍCTVO K PÔDE A K STAVBÁM;OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;ZASTÚPENIE V OBČIANSKOM PRÁVE;ZÁVÄZKOVÉ (OBLIGAČNÉ) PRÁVO. VŠEOBECNÁ ČASŤ;SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO;OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ;DEDIČSKÉ PRÁVO;BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE. NEOPRÁVNENÝ MAJETKOVÝ PROSPECH V OBČIAN. PRÁVE;ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZA OMEŠKANIE V OBČIANSKOM PRÁVE;NÁHRADA ŠKODY V OBČIANSKOM PRÁVE;VLASTNÍCKE PRÁVO VŠEOBECNE;Zmluvné zastúpenie v občianskom práve;Porušovanie práv k ochran.známke, obchod. menu a chrán. označeniu pôvodu; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

138/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

207/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Zmena nastane

125/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  


Archív zmien v legislatíve