Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

Ústav medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

Počet článkov autora: 1


Práva transsexuálov v medzinárodnom kontexte, výzvy pre slovenskú právnu úpravu

Legislatíva EÚ, ako aj viaceré odporúčania Rady Európy, podobne aj judikatúra ESĽP vysielajú štátom jednoznačný signál, že je pozitívnou povinnosťou štátu, aby nielenže nevytváral prekážky, ale zabezpečil administratívno-právne prostredie akceptác...