Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marek Valachovič, PhD.

advokát v advokátskej kancelárii VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.;člen Komisie pre Rekodifikáciu súkromného práva

Počet článkov autora: 1


Niekoľko poznámok k výkonu správy bytového domu počas likvidácie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Príspevok sa zaoberá výkladom vplyvu príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na výkon správy bytového domu počas existencie spoločenstva vlastníkov, ktoré je v likvidácii. Vzhľadomna nejednotnú p...