Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i MUDr. Norbert Moravanský, PhD.

Ústav súdneho lekárstva LF UK v Bratislave; forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s.r.o.

Počet článkov autora: 1


Forenzná sila medicínskeho dôkazu a najčastejšie pochybenia znalcov

V predkladanom príspevku sa zaoberáme z pohľadu viac ako 10-ročnej znaleckej praxe znaleckej organizácie a znaleckého ústavu zásadnými odbornými a metodologickými pochybeniami znalcov, ktoré považujeme za významné v prípadoch posudzovania poskytov...